Σαν να λέμε....

Δασκαλο - μαθητικές ανησυχίες στην εποχή της πληροφορίας ...

Επικοινωνία, πληροφορία, διδασκαλία και μάθηση...

Ενημέρωση και εκπαίδευση...

Πειραματισμοί και όχι αφορισμοί...είχαν και την πρακτική εφαρμογή....αλλιώς τι νόημα θα είχε;

Σάββατο, 15 Μαΐου 2010

Έπρεπε λοιπόν να φτιάξουν ένα σενάριο μάθησης και να το εφρμόσουν στην τάξη... Τι είναι ένα σενάριο μάθησης; λοιπόν..μιας και έχουμε υλικό από την επιμορφώτρια.. ας ρίξουμε μια ματιά στην ας το πούμε θεωρία...
Educational Scenario Julia