Σαν να λέμε....

Δασκαλο - μαθητικές ανησυχίες στην εποχή της πληροφορίας ...

Επικοινωνία, πληροφορία, διδασκαλία και μάθηση...

Ενημέρωση και εκπαίδευση...

Πειραματισμοί και όχι αφορισμοί...μαθημάτων συνέχεια..

Δευτέρα, 24 Μαΐου 2010

Το πράγμα είχε αρχίσει να αποκτά ενδιαφέρον... ήταν εκπληκτικό πως το άγχος των επιμορφούμενων λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα για τη δημιουργία δικών τους σεναρίων μάθησης είχε μετατραπεί σε μια απίστευτη δημιουργικότητα...πρωτότυπες ιδέες για διδασκαλία με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών είχαν εμφανιστεί και ένα σωρό ενδιαφέροντα σενάρια μάθησης με πολύ ωραίες και αξιόλογες δραστηριότητες που είχαν σκοπό και νόημα.. τις αναρτούσαν στα εκπαιδευτικά μπλογκ τους και στην ηλεκτρονική κοινότητα μάθησης που είχαν φτιάξει από την έναρξη κιόλας των μαθημάτων.. Το πιο ενδιφέρον όμως απ'όλα ήταν οι συναντήσεις που πραγματοποιούσαν συζητώντας τη δουλειά τους, ανταλάσσοντας ιδέες και βοηθώντας έτσι ο ένας τον άλλον.  Η πρακτική εφαρμογή είχε αρχίσει και σιγά σιγά καθώς μοιράζονταν τις εμπειρίες τους από την τάξη στο εργαστήρι επιμόρφωσης ανακάλυπταν πόσο σημαντικό ήταν μόνο και μόνο η εμπλοκή τους σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία και μάλιστα με τόσες δυσκολίες..κυρίως τεχνολογικές..κακά τα ψέματα..για ελληνικά σχολεία μιλάμε τώρα..ελλιπή εργαστήρια τεχνολογίας...ή σε κάποιες περιπτώσεις και ανύπαρκτα (κουβαλούσαν laptop από τα σπίτια τους και τα έστηναν στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία..) χρονικά περιθώρια ελάχιστα..μαθητές που δεν είχαν πρότερη εμπειρία τέτοιου τρόπου εργασίας...
Παρά τη θλιβερή διαπίστωση ότι πολλά στην ελληνική εκπαίδευση επαφύονταν στο φιλότιμο του/της εκπαιδευτικού...συνέχιζαν... σκέπτονταν ...και συσκέπτονταν...